Macuvit

MACUVIT je výživový doplnok s antioxidačnými vlastnosťami. Dodáva Vášmu oku dôležité vitamíny s cieľom
zabrániť hromadeniu škodlivých usadenín v sietnici a následnému odumieraniu zmyslových buniek.