Ginko

Ginkgo listy je možné objaviť v mnohých medikametoch a napríklad aj čajoch a iných osvižovacích nápojoch. Majú priaznivé a vitalizujúce účinky na ľudské telo. Táto kombinácia je dôkladne vyvinutá, aby ponúkla hodnotné doplnenie s cieľom zvýšiť príjem výživných substancií. Táto špeciálna kombinácia s ginko biloba, ktorá zvyšuje krvné prekrvenie, akceleruje transport luteínu v makule, zlepšuje videnie a garantuje optimálny efekt. Ginko má vplyv na rozlíšenie od ostatných luteínových produktov.

  • Napomáha udržat pamäť, pozornosť a sústredenie
  • Podporuje periférnu cirkuláciu krvi
  • Obsahuje prírodné antioxidanty 

Extrakt z listov rastliny Ginkgo biloba – jinanu dvoulaločného. Jeho účinné látky pomáhajú udržiavat pamäť, zvyšujú mozgovú aktivitu a schopnosť sústrediť sa. Posilňuje kognitívne (poznávacie) schopnosti a aktivitu.

Zlepšuje periférny krevný obeh a pomáha tak k prekrveniu očí a uší, čo prispieva ku správnej funkcii zraku a sluchu.

Gingko biloba je účinný prírodný antioxidant, ktorý prispieva k ochrane buniek pred poškodením voľnými radikálmi.

Presné chemické zloženie extraktu ginkgo biloby ešte nie je detailne známe a dokonale je identifikovaných iba štyridsať
zložiek, podľa predpokladov najúčinnejších. Ide o flavonoidy, tzv. ginkgoflavonoidové glykozidy, terpenové látky charakteristické pre Ginkgo biloba, a to ginkgolidy A, B, C a J, bilobalid, organické kyseliny, ako aj ďalšie zložky. EGb 761 a iné extrakty sa pripravujú špeciálnym postupom, ktorý zahŕňa veľmi komplikovaný spôsob extrakcie. Zdrojom základnej suroviny
sú plantáže ginkgo vo Francúzsku, Amerike a Číne. Využívajú sa listy, ktoré sa sušia a následne podrobujú zložitej extrakčnej
procedúre.

Extrakt je charakterizovaný obsahom 22 – 27% flavonových glykozidov stanovených ako quercetín a kamferol vrátane isorhamnetinu (HPLC) a ako acylflavónov s molekulovou hmotnosťou M = 756,7 (quercetinglykozidy) a M = 740,7 (kamferolglykozidy), ďalej 5 – 7% terpénových laktónov, z toho cca 2,8 – 3,4% ginkolidov A, B a C ako aj 2,6 – 3,2% bilobalidov.

Je odôvodnené používať preparáty z ginka (vrátane čaju) všade tam, kde sa vyskytne slabší krvný obeh (studené nohy a ruky, nedostatočný zrak a sluch spôsobený nedostatočným zásobovaním krvou, artritída, reumatizmus atď.).

Preparáty z ginka chránia ľudský organizmus aj pred účinkami znečisteného životného prostredia a pred poruchami, ktoré s tým súvisia (kašeľ, bronchitída, astma, nedostatočná imunita, alergické ochorenia) a poskytujú podporu aj pri strese. Snáď najvýznamnejšiu ochranu poskytujú preparáty z ginka pred účinkami voľných radikálov pri takých ochoreniach ako je Alzheimerova choroba a prevencia chorôb ako je arterioskleróza, infarkt myokardu, apoplexia – mozgová príhoda a niektoré formy rakoviny.

Upozornenie: Pri konkrétnej chorobe si pred začatím užívania preparátov na báze gingko biloba extraktu vyžiadajte súhlas Vášho ošetrujúceho lekára. Pravidelné užívanie preparátov ginka spôsobí totiž nižšiu zrážanlivosť krvi a preto pred prípadnou operáciou je potrebné s dostatočným časovým odstupom vynechať ich užívanie.